ponedjeljak, ožujka 20, 2006

Terenska Jedinica PCK HRVATSKE


Terenac Gricko je došao na ideju i nakon kratkog razgovora sa Mekijem, odlučeno je da se formira ovaj Blog. Nakon toliko proteklog vremena od kako se TJ PCK HRVATSKE. raspala i mi smo se razišli i rasipali po cijelom svijetu, ali nam se nisu rasipala sjećanja na možda najljepše godine naše mladosti. Sa ovim Blogom ćemo pokušat vratiti i osviježiti sliku prošlosti. Ovaj će nam Blog poslužiti da sva sjećanja stavimo na jednu hrpu, dostupnu svima. Podsjetit ćemo jedni druge na davna događanja, kao i na one terence kojih više nema među nama, ali nam je ostala draga uspomena na njih.
Danas postoje Terenske jedinice u Rijeci i Osijeku, da ne spominjem TJ u ostacima bivše Jugoslavije, u Novom Sadu, Gornjem Milanovcu i td. Međutim, niti jedna od tih i nenavedenih sličnih organizacija, nije ustrojena i koncipirana kao TJ PCK HRVATSKE. Jedina sličnost je u nazivu i krovnoj organizaciji "Crveni križ".
Bitna je svojstvenost TJ u odabira članova, specifičnoj obuci i još specifičnijoj opremi za vrijeme kada je formirana kao prva i tada jedina. Nije teško zaključiti, da su ostale TJ blijeda kopija osnovne ideje, na kojoj je nastala TERENSKA JEDINICA PCK HRVATSKE, a na što smo mi, danas već vremešni Terenci, jako ponosni bez lažnih skronosti.
Ovdje nešto nedostaje. Od osamdesetak posjeta (tolko barem pokazuje brojać), nema nikakvih komentara, niti se nitko nije upisao da je posjetio ovaj blog. Kako onda znati odgovor na jedno pitanje: Da li dalje dopunjavati nove priloge, ili ugasiti ovaj blog???
.
Meki

nedjelja, ožujka 19, 2006

Za početak

Sa nečim se mora početi, što ne znači da će to tako ostati. To neće ovisiti o "idejotvorcu" Gricku, niti o meni, već o svima vama. Ovdje možete ostaviti komentare ili ostaviti trag da ste ovo vidjeli a veće dopune, popravke ispravke, slike i sl. pošaljite na e-mail adresu, cb.mek@inet.hr.

--------------------------------------Mrakovica na Kozari 1961. godine
Za KirijeRefren:
Kirije, kirije,
Kirije su skupe,
Kirije, kirije,
Nisu za mangupe.

Refren (Terenski):
Kirije, kirije,
Kirije su skupe,
Tko ne plaća kirije,
Nek' ide u dupe.

Aktivni smo članovi,
Koji niš' ne rade,
Terenska smo jedinica,
Za to svatko znade.
R...
Sastanke imamo,
Nedjeljom i petkom,
Na izlete idemo,
Samo Turskim svetkom.
R...
Djevojke zavađamo,
Zna se samo lijepe,
Poslije i dajemo,
Špice i pete.
R...
Magazi nam čuva,
hrđav lokot stari,
A u njemu trunu
Terenske stvari
R...
Među njima šatori
Terenske grupe
Nitko za njih ne mari
To su samo krpe
R...
Kad na izlet idemo
Pjesma nas ponese
Treći forum urlamo
Da se zemlja trese

R...+Finale
Tekst pjesme se mijenjao od prilike do prilike ili od akcije do akcije. U njemu su se opjevale najaktuelnije dogodovštine, uz pozdravni uzvik: jedan treći forum, venti due re be be, re be be, bum uaaaa!


1962. godine održana je "velika rugby tekma" na Japetiću

Možda se netko prepozna među učesnicima velikog spektakla na Žitnici, velikoj livadi pokraj doma Japetić. Možda nas ove slike sjete domara Štefa i nenadmašenih kremšnita, a la Barica....poslije tekme, ohlađene momčadi i strasti, nastavlja se druženje, uz gitaru i Moniku.

subota, ožujka 18, 2006

NAŠE AKCIJETERENSKA JEDINICA GRADA ZAGREBA
U okviru proslave 20-godišnjice ustanka naroda Jugoslavije, Republički savjet Saveza pionira Hr-vatske organizirao je na Kozari u vremenu od 25—31. VII 1961. Zbor pionirskih pohoda, koji su tragom partizanskih jedinica krenuli iz svih kotareva Hrvatske već tjedan dana ranije. U ovoj akciji je bilo previđeno da učestvuje oko 1000 učesnika Zbora, pa je sanitetska služba zatražila pomoć Terenske jedinice grada Zagreba, koja se kroz posljednje dvije godine afirmirala na sličnim zadacima (1959: Drvar, Kumrovec, Maksimir, 1960: Petrova Gora, Šut ješka, 1961: Japetić).

U PROSLAVI 20-GODIŠNJI ĆE NARODNOG USTANKA

Organizator Zbora je pred Terensku jedinicu, postavio slijedeće zadatke: organizaci­ja zdravstvene zaštite, briga o postavljanju i uzdržavanju sa­nitarnih objekata, medicinsko-sanitetsku pomoć u suradnji s liječnikom — rukovodiocem ekipe.
Odmah po pozivu, dakle mjesec dana prije akcije, članovi Terenske jedinice su se brižljivo počeli pripremati za akciju, utvrđujući već stečeno znanje iz prve pomoći i hi­gijene logora, detaljnom raz­radom zadataka, podjelom du­žnosti, uređivanjem opreme i sl./lako u vrijeme školskih praznika, u ovoj akciji je učestvovalo 17 članova Teren­ske jedinice. Da bi se sagledala odgovornost i težina za­dataka koji su se na ovoj ak­ciji postavili pred Terensku jedinicu, treba istaknuti da su učesnici Zbora bili pioniri u dobi od 7—14 godina, njih oko 820.

Članovi Terenske jedinice organizirali su leteće i dežur­ne patrole. Leteće su patrole imale zadatak da vrše sani­tarnu inspekciju na terenu logorišta i to; obilazak i kontro­lu higijene logora, pri čemu se vršilo svakodnevno ocjenjiva­nje i bodovanje pojedinih četa, sanitarnu kontrolu nad kuhinjom, koja je bila pregle­davana tri puta dnevno, kon­trolu pri podjeli hrane i pra­nju posuđa, sanitarnu inspek­ciju nad vodoopskrbnim ob­jektima (vodovodom, pumpnom stanicom i obližnjim iz­vorima), sanitarnu inspekciju i svakodnevnu dezinfekciju latrina, brigu oko otpadnih ja­ma.
Dežurne su patrole imale zadatak da pružaju zdravstve­nu zaštitu pri dolasku učesni­ka pionirskih pohoda u Prije­dor, pri transportu djece od Prijedora do logorišta na Mrakovici i natrag, pri sportskim natjecanjima pionira, na par­tizanskom maršu Mrakovica— Međuvođe (relacija oko 35 km), aeromitingu i sl.
Po nacrtima Terenske jedi­nice sagrađene su latrina i vo­dovod. Kako je već spomenuto leteće su se patrole brinule o svakodnevnom uzdržavanju is­tih. U dogovoru sa sanitarnom inspekcijom Prijedor izvršili smo dodatno kloriranje vode. _Terenska je jedinica postavila na logorištu kom­pletnu ambulantu sa liječni­kom opće prakse, osigurala sa­nitetska kola, te sanitetski avion Aero-kluba Prijedor i u Zagrebu sanitetski avion Slu­žbe spasa Aero-kluba. Ambu­lanta je stajala u stalnoj tele­fonskoj vezi s bolnicama u Banja Luci i Prijedoru, te stacio­narima u, Prijedoru i Kozarcu. Uz liječnika su u ambulanti stalno dežurali i članovi Te­renske jedinice. Najveći broj intervencija otpadao je na pre­hlade zbog hladnog vremena i kiše. koja je 29. srpnja uzro­kovala da je mnogo šatora promočilo. Naši članovi su o-pet pokazali veliku spremnost prebacujući na rukama pioni­re kasno u noći po najvećem pljusku iz najugroženijih ša­tora do spomen-doma »Dr Mladen Stojadinović«. Osim toga redovno su održavana noćna dežurstva kako u am­bulanti, tako i u logoru.

Rad Terenske jedinice nai­šao je na priznanje rukovod­stva Zbora. Česta su bila us­mena priznanja povodom iz­vršenih zadataka, a Terenskoj jedinici podijeljena je i pismena diploma i poziv na slič­nu pionirsku akciju slijedeće godine. Logor Terenske jedi­nice posjetili su drugarica Anka Berus, predsjednik Glavnog odbora SSRNH, te drugovi dr Zlatan Sremec i dr Miloš Žanko. Oni su se svi pohvalno iz­razili o našem radu i visokom moralu osobito u tim kišnim danima. Živo su se interesirali za rad Terenske jedinice za koju prije nisu znali, te za uvjete njenog rada u organizam čiji crvenog križa.

Povjerenje koje je Teren­skoj jedinici ukazao Republički savjet Saveza pionira Hrvatske, opravdano je, te mo­žemo reći da je taj rad bio .skroman prilog proslavi, 20-godišnjice narodnog Ustanka, a vrijedno je zabilježiti da je ovom akcijom proslavljen također i jedan mali jubilej — 10-godišnjica Terenske jedi­nice podmlatka Crvenog kri­ža u zemlji.
Izvornik teksta:

+ CRVENI KRIŽ
GLASILO GRADSKOG ODBORA CRVENOG KRIŽA ZAGREB
Zagreb, srpanj - kolovoz 1961.

Autor:
V. Dugački